NGABONZIZA KIROKO, 2017
84 po x 60 po
Huile sur toile